top of page
Ефективність використання тренажера PAO

Переклад з результатами дослідження, що проводилося у 2017 році, назва — «Ефективність використання щодо омолодження шкіри обличчя за допомогою тренажера для м’язів обличчя», результати дослідження опубліковані у Aesthetic Surgery Journal (Журнал Естетичної Хірургії), це рецензований медичний журнал, який охоплює галузь пластичної хірургії, публікується Видавництвом Оксфордського університету під егідою Американського товариства естетичної пластичної хірургії (ASAPS).

Переглянути оригінальний файл з результатами дослідження (англійською мовою) за посиланням.

 

Рівень доказовості — 4 (дослідження, аналіз випадок-контроль).

Назва дослідження англійською мовою: «Effect of a Facial Muscle Exercise Device on Facial Rejuvenation», Ui-jae Hwang, PhD, PT; Oh-yun Kwon, PhD, PT; Sung-hoon Jung, MS, PT; Sun-hee Ahn, MS, PT; and Gyeong-tae Gwak, B.H.Sc, PT Aesthetic Surgery Journal 2017, 1–14
© 2018 The American Society for Aesthetic Plastic Surgery, Inc. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution- NonCommercial license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/), which permits non-commercial reproduction and distribution of the work, in any medium, provided the original work is not altered or transformed in any way, and that the work is properly cited. For commercial re-use, please contact journals.permissions@oup.com. DOI: 10.1093/asj/sjx238 www.aestheticsurgeryjournal.com

Level of evidence: 4 (case-series, case-control studies, or historical controlled studies).

Переклад дослідження:

Ефект від дії пристрою на м'язи обличчя та омолодження.

Ефективність ВМО (вправи для м'язів обличчя) з омолодження шкіри є суперечлива. У більшості попередніх досліджень для оцінки переваг ВМО (вправи для м'язів обличчя) використовувалися безліч інструментів та оцінок.
Ціль: В цьому дослідженні вивчалася ефективність ВМО (вправи для м'язів обличчя) з використанням пристрою PAO (компанія MTG, Нагоя, Японія) для оцінки омолодження обличчя.

Методи, що викорстовувалися: П'ятдесят жінок виконували ВМО (вправи для м'язів обличчя) з використанням пристрою PAO впродовж 30 секунд двічі на день протягом восьми тижнів (56 днів). Об'єм м'язів обличчя та площа поперечного перерізу вимірювалися сонографічно. Відстань до поверхні обличчя, площа поверхні та об'єми визначалися за допомогою системи лазерного сканування до та після ВМО (вправи для м'язів обличчя). Товщина м'язів обличчя, площа поперечного перерізу відстані до середньої поверхні обличчя, відстань до поверхні підборіддя, площа і об'єм нижньої поверхні обличчя, порівнювалися з двох сторін «до» й «після» ВМО (вправи для м'язів обличчя) з використанням парного t-критерію Стьюдента (загальна назва для класу методів статистичної перевірки гіпотез (статистичних критеріїв), заснованих на порівнянні з розподілом Стьюдента. Найчастіші випадки застосування t-критерію пов'язані з перевіркою рівності середніх значень у двох вибірках).
Результати: Площа поперечного перерізу великого виличного м'язу та двубрюшних м'язів значно збільшилися (праворуч: P < 0,001, зліва: P = 0,015), в той час, як відстань між середньою поверхнею обличчя посередині (праворуч: P = 0,005, зліва: Р = 0,047) та нижні (праворуч: P = 0,028, зліва: P = 0,019) площині, а також відстані до поверхні підборіддя (праворуч: P = 0,004, зліва: P = 0,003) значно зменшилися після ВМО (вправи для м'язів обличчя) з використанням пристрою PAO. Площа нижньої поверхні обличчя (праворуч: P = 0,005, зліва: P = 0,006) та об'єм (праворуч: P = 0,001, зліва: P = 0,002) також був значно зменшений після ВМО (вправи для м'язів обличчя) з використанням пристрою PAO.
Висновки: ВМО (вправи для м'язів обличчя) з використанням пристрою PAO можуть збільшити товщину м'язів обличчя та площу поперечного перерізу, тим самим сприяти омолодженню обличчя.

Люди майже всіх культур впродовж кількох століть прагнули до вічної молодості. Старіння — невід'ємна частина людського життя, яка залишає на обличчі сліди у вигляді зморшок та обвислій шкіри. Відколи тривалість життя зросла в усьому світу, молодий зовнішний вигляд цінується ще більше та докладається максимум зусиль для поліпшення стану обличчя.

Внаслідок старіння м'яких тканин обличчя, зміни, що зачіпають носогубну частину, тісно пов'язані зі змінами середньої зони обличчя. Старіння обличчя найбільш помітне, посиленням виступів носогубних зморшок. Витоншення поверхневих м'яких тканин, відносно великого виличного м’язу, який підіймає верхню губу та втратою виличного жиру і медіальний, середній і латеральний скроневий жир на щоках, та обвисла шкіра над виличної складкою.

Корекція проявів старіння обличчя довгий час була винятковою сферою діяльності пластичних хірургів та дерматологів за допомогою таких втручань, як ін'єкції ботулотоксину, хімічні пілінги, шкірні наповнювачі, підтяжка обличчя, лазерне лікування, підтяжка брів й хірургія повік. Однак зростає інтерес до зменшення старіння обличчя за допомогою альтернативних підходів, таких як акупресура обличчя, акупунктура обличчя, й особливо за допомогою вправ, спрямованих на зміцнення, рухів та маніпуляцій м'язів обличчя. Ці підходи менш агресивні й менш коштовні, та вони, як правило, можуть бути виконані немедичними засобами.

Однак ефективність мімічних вправ м'язів для омолодження шкіри обличчя є суперечливою. Деякі дослідники дішли висновку, що ці вправи — ефективний спосіб зменшити зморшки і в'ялість шкіри. Наприклад, van Lieshout повідомили про пряму кореляцію між поліпшенням еластичності шкіри при ослабленій і в'ялій шкірі та збільшення навантажень на м'язи обличчя (ВМО). Шкіра може отримати користь від ВМО (вправи для м'язів обличчя) за рахунок поліпшення регенерації тканин і дренажу відходів за рахунок збільшення лімфо і кровообігу. Втім, в інших дослідженнях повідомлялося про побічні ефекти ВМО (вправи для м'язів обличчя). Згідно «Roizen» і «Oz», зморшки виникають в результаті повторення рухів шкіри, зокрема повторюваного скорочення м'язів обличчя в поєднанні з втратою еластину і колагену з віком. ВМО (вправи для м'язів обличчя), що повторюють вигини шкіри обличчя, можуть викликати або посилити, а не зменшити утворення зморшок.

Надмірні маніпуляції або масаж шкіри можуть збільшити втрату еластичності, що також сприяє появі зморшок та провисанню шкіри обличчя.

Попередні дослідження показали, що ВМО (вправи для м'язів обличчя) зменшують вертикальні зморшки над верхньою губою, тренуючи середню частину верхньої м'язи «Orbicularis Oris». Інші вправи були спрямовані на зменшення глибини носогубних складок за рахунок тренування великих виличних м'язів й на усунення подвійного підборіддя з отриманням більш чіткої лінії підборіддя за рахунок тренування надпід’язичних м'язів. Однак більшість досліджень ВМО (вправи для м'язів обличчя) дали оцінку, за допомогою візуальних спостережень, або самооцінки пацієнта.

Тренажер FACIAL FITNESS PAO (виробник — MTG, місто Нагоя, Японія) був розроблений для тренування м'язів навколо рота. Для цього потрібно просто тримати пристрій в роті й розгойдувати його, киваючи головою, так щоб обидві сторони починали розгойдуватися.

Однак дуже мало досліджень вивчали ефективність ВМО (вправи для м'язів обличчя) з використанням тренажера PАО для омолодження обличчя. Метою цього дослідження було оцінити ефективність ВМО (вправи для м'язів обличчя) з PAO для омолодження. ВМО (вправи для м'язів обличчя) та площа поперечного перерізу (CSA) було виміряно за допомогою сонографії; відстань до поверхні обличчя, площа поверхні обличчя і обсяг з використанням системи лазерного сканування (LSS), а також зморшки і відвислі лінії підборіддя за шкалою оцінки ступеня вираженості зморшок (WSRS), й візуальною шкалою обличчя (FVS) відповідно. Ми припустили, що після виконання вправ для м'язів обличчя з PAO, FMT (обсяг м'язів) й CSA (площа поперечного перерізу) м'язів збільшиться, а відстані до поверхонь й обсягів нижніх частин обличчя зменшаться.

Суб'єкти: П'ятдесят жінок, які відповідали нашим критеріям, були обрані в Кореї (Таблиця 1) з тих, хто заповнив анкету (Додаток А) і позитивно відповіли відносно носогубних складок або провисання шкіри навколо рота чи лінії підборіддя. Ми провели набір учасників цього дослідження для широкого загалу в місті Вонджу, Корея.

Винятковими критеріями були:
(1) історія дерматологічних втручань в ротову порожну, або щелепи чи навколо них, таких як лазерне лікування, хімічний пілінг, ін'єкції ботулотоксину й шкірних наповнювачів, протягом останніх 3 років;

(2) історія пластичних операцій на ротовій порожнині або щелеп, чи навколо них протягом останніх 3 років;

(3) історія косметичних поліпшень через ВМО (вправи для м'язів обличчя);

(4) історія куріння;

(5) особи з ямочками.

Всі учасники підписали згоду щодо потенційних ризиків та можливих переваг ВМО (вправи для м'язів обличчя) з PAO. Це дослідження було схвалено Експертною радою Вонджу Університету Йонсей. Протоколи дослідження були схвалені Комітетом з вивчення людини в кампусі Вонджу Університету Йонсей в лютому 2016 року.

Апаратура, що використовувалася:

Ультразвукове обладнання.
Ультразвукові зображення м'язів обличчя (м'яз, що піднімає верхню губу, круговий м'яз рота, великі виличні м'язи, серед надпід’язикових м'язів, двубрюшних м'язів) були отримані за допомогою діагностичної ультразвукової системи (A35; Samsung Medison, Seoul, Корея) з датчиком 3.16 МГц (LA3-16A). Механічний індекс датчика LA3-16A був встановлений на 0,73.

Сонографію виконували при 95 дБ з використанням постійної компенсації посилення по часу й нанесення гелю на відповідну частину обличчя. Датчик завжди тримали вертикально до поверхні шкіри. Налаштування ультразвукового устаткування під час вимірювань залишалися незмінними.

Сканування лицьової поверхні.

Відстань до лицьової поверхні, площа лицьової поверхні та об'єм обличчя визначалися скануванням лицьової поверхні з використанням FastSCAN LSS (Polhemus, Colchester, VT), зонд вручну переміщується по об'єкту оператором, аналогічно фарбуванню розпиленням. У цьому дослідженні лазерний лінійний сканер класу А неодноразово проводився по обличчю учасника. Програмна система лазерного сканування FastSCAN збирає дані з ручного лазерного сканера й тривимірного передавача координат для створення цифрових карт поверхні обличчя в режимі реального часу. FastSCAN використовує дві камери, розташовані симетрично під кутом зсуву по обидва боки від центрального лазерного генератора. Електромагнітний трекер вимірює положення й орієнтацію сканера в просторі, тим самим усуваючи необхідність в жорсткому механічному скануючому порталі.

Оцінка: Оцінка вимірювання товщини м'язів обличчя та ультразвукове сканування CSA. Ультразвукова ехографія була виконана для чотирьох мімічних м'язів з кожного боку обличчя: ті, що піднімають губи, круговий м'яз рота, великі виличні м'язи і двобрюшні (надпід‘язикові) м'язи. Дослідження показали, що ці м'язи обличчя можна надійно ідентифікувати. FMT (обсяг м'язів) й CSA (площа поперечного перерізу) були кількісно визначені з використанням системи розрахунків A35 (A35; Samsung Medison, Сеул, Корея).

М'яз, що піднімає верхню губу, сканували, утримуючи зонд посередині лінії між кутом рота та медіальним кутом ока, поруч з крилоподібним хрящем носа. Зонд був злегка нахилений в сторону, і FMT м'язів були розраховані. Круговий м'яз сканували, утримуючи зонд між колумеллой та виступами впадини на верхній губі. Потім зонд помістили сагітально (розріз, що йде в площині двосторонньої симетрії тіла, поділяючи його на праву і ліву сторони) в межах гребенів впадини й розрахували FMT (обсяг м'язів). Великі виличні м'язи були  скановані, утримуючи датчик перпендикулярно лінії між кутом рота й виличної кісткою, та навпаки виличної кістки, положення, яке дозволяло розрахувати CSA (площа поперечного перерізу) великого виличного м'язу. Двобрюшний м'яз, надпід’язикові м'язи сканували, утримуючи зонд перпендикулярно лінії посередині між нижньою щелепою та під'язикової кісткою. Потім розраховувалася CSA (площа поперечного перерізу).

Кількісні вимірювання відстаней, площ і обсягів лицьовій поверхні. Дані, зібрані за допомогою лазерного сканування, переглядали й аналізували за допомогою програмного забезпечення Delta (FarField Technology, Крайстчерч, Нова Зеландія). Через відмінності в осі і розташуванні виміряних структур «до» та «після» ВМО (вправи для м'язів обличчя), обидва були визначені з використанням орієнтирів, заснованих на трьох точках (центр дуги Купідона верхньої губи та точки під мочками вуха по обидва боки). Відстань між сагітальній віссю центру дужки Купідона верхньої губи та точками сагітальній осі з мочкою вуха, й підборіддям вимірювали в верхньому, середньому та нижньому поперечному напрямку.

Відстань між серединною поверхнею обличчя вимірювали з двох сторін, щоб підтвердити поліпшення носогубних складок. Програмне забезпечення Delta могло націлюватися на зону обличчя учасників з точками осі, використовуючи режим Contours. Крім того, точка була поміщена в точку перетину сагітальної осі по центру дуги Купідона верхньої губи й підборіддя з переднього виду. Відстань до поверхні підборіддя вимірювалася між точками зустрічі сагітальної осі в центрі дуги Купідона над верхньою губою, підборіддя на вигляді спереду й точки контакту на мочці вуха й підборідді, щоб підтвердити поліпшення провисання лінії підборіддя (внутрішній вимір надійності: ICC = 0,894).

Площа і об'єм поверхні обличчя були виміряні з використанням режиму квадрантів для оцінки змін провисання лінії підборіддя. Програмне забезпечення Delta розділило відскановане за допомогою лазера обличчя на чотири квадранта, вимірюючи площу поверхні та об'єм в кожному з них на основі кута рота з правого й лівого боку (внутрішня надійність вимірювань площі поверхні і об'єму: ICC = 0,998. І 0,998 відповідно).

Переглянути оригінальний файл з результатами дослідження (англійською мовою) за посиланням.

bottom of page